Nagranie Ostatniej Audycji Radiowej Glos Kongresu (Voice of Congress)

29 października 2020  /  29 October 2020

Z powodów technicznych dzisiejszy program trwa tylko ok. 30 minut.
Due to technical difficulties this program is only about 30 min long.

To nagranie będzie opublikowane tylko do czasu emisji następnego programu (czwartki o 8:00 wieczorem).

Aby uzyskać więcej informacji o naszym programie radiowym, kliknij tutaj.

Uwaga: Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby publikować nagrania co tydzień, nie możemy tego zapewnić. Stacja radiowa WPNA1490 AM nie przechowuje nadawanych programów. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.


This recording will be posted only until next program is emitted (Thursdays @ 8:00 pm).

For more information about our Radio Program please click here.

Note: Though we are going to make every effort to post recordings every week, we cannot make this assurance. The WPNA1490 AM radio station does not save emitted programs. We apologize for any inconvenience.