Officers and Board Members

Officers and Board Members

Zarząd KPA na stan IL na 2017/2018
W dniu 26-ego marca 2018 roku odbyły się wybory w KPA wydział na stan IL, w budynku
Copernicus Annex w Chicago.
___________________________________________

___________________________________________
Prezes: Micheal Niedzinski
________________________
1-szy Wiceprezes: Bogdan Struminski
2- Wiceprezes: Stanislawa Rawicka
Skarbnik: Ewa Cholewiński
Sekretarz Finansowy: Jolanta Grocholska
Marszałek: Franciszek Leśnicki
Sekretarz Protokołowy: Jan Płachta
6 Wiceprezesow: Irene Hercik ; Anna Zalińska ;
Walter Bochenek  ; Bożenna Haszlakiewicz ;Jacek Graca ;
 Kazimierz Panek ;
_________________________________
Członkowie Zarządu Krajowego:
Irene Moskal, Andrzej Gędłek;
Anna Wierzbicka.